Trang chủ   »

  Bài viết

Giấy dán tường Hàn Quốc tại tp HCM, thêm thông tin chi tiết
Giấy dán tường Hàn Quốc có nhiều loại cũ và mới khác nhau nên giá giấy dán tường Hàn Quốc cũng khác nhau, chúng tôi có mẫu giấy dán tường để chào mẫu cho bạn xem tại nhà.
Giấy dán tường, môt vài thông tin về nó:
Hiên tại Việt Nam chưa sản xuất giấy dán tường. Giấy dán tường được nhập từ Hàn Quốc và các nước khác. Giấy dán tường Hàn Quốc có dạng cuộn, khổ 1m06, dài 15m6.